Duurzaam met gunstige ecobalans

6. Februar 2014 in Duurzaam & gezond

33_300x199MultiGips gipsblokken zijn een duurzaam bouwmateriaal. Zo is gips als grondstof voldoende beschikbaar en gebruikt MultiGips voor de productie van gipsblokken geen toeslagstoffen. Het water dat aan het gips wordt onttrokken, komt als pure waterdamp terug in de atmosfeer. Verder kost het drogen van de gipsblokken met onze splinternieuwe generatie droogovens (met warmteterugwinning) van VG-ORTH relatief weinig energie. Tot slot zijn de MultiGips gipsblokken volledig te recyclen, mits gezuiverd van eventuele verflagen, bevestigingsmiddelen, e.d. Gedurende de gehele life cycle scoren gipsblokken erg goed.

De technische levensduur van pleister- en plamuurlagen is nagenoeg onbeperkt. Eenmaal opgebouwd blijken vaste pleisterelementen buitengewoon robuust te zijn; bovendien zijn ze te allen tijde met hetzelfde materiaal bij te werken.

MultiGips gipsblokken zijn milieuverantwoord en ze worden geleverd met een onafhankelijke milieuproductverklaring (Environmental Product Declaration). In dit EPD-document staat geverifieerde informatie over de milieu-impact van de gipsblokken overeenkomstig ISO 14025. Deze Ecobalans omvat de grondstof- en energiewinning, de grondstoftransporten en de vervaardiging van bindmiddelen en gipsproducten in Duitsland (van de wieg tot de fabriekspoort, cradle to gate).

Milieuproductverklaring gipspleisterMilieuproductverklaring gipsblokkenMilieuproductverklaring gipsplamuur, gipsblokkenlijm

‹ Naar overzicht

Bouwbiologisch verantwoord

5. Februar 2014 in Duurzaam & gezond

33_300x199Gips is bouwbiologisch verantwoord en bevordert het welzijn van wonen en werken, zo blijkt uit uitgebreid onderzoek. Het geleidingsvermogen van gips voorkomt dat wandoppervlakken elektrostatisch opladen en stof aantrekken. Als zuiver anorganisch materiaal kan gips niet schimmelen. Bovendien is gips geurloos en bijna emissievrij.

Wonen en werken tussen wanden van gipsblokken is gezond. Het Sentinel Haus Institut (SHI) beveelt bouwen met gipsblokken dan ook aan. Daarnaast zet SHI haar expertise ook in voor de begeleiding van partners in het bouwproces om gezond te bouwen.

SHI onderzoekt en bevordert het gebruik van bouwmaterialen zonder schadelijke stoffen en bijwerkingen t.b.v. een goede luchtkwaliteit en een gezond en aangenaam binnenklimaat. Tijdens en na de bouw laat SHI door een onafhankelijke organisatie de luchtkwaliteit uitvoerig controleren. MultiGips is in Duitsland officieel partner van het Sentinel-Haus concept.

Het Sentinel-Haus Institut (SHI) voert in opdracht van overheden en bedrijven projecten uit op het gebied van binnenmilieu ten behoeve van een gezond woon- en werkklimaat. Het zorgt voor de opleiding en begeleiding van bouwondernemers, institutionele beleggers en adviseurs teneinde gezonde gebouwen te realiseren. Zij kunnen met het Sentinel-Haus concept hun investeerders en opdrachtgevers een gezond binnenklimaat contractueel en dus rechtsgeldig garanderen.

Deze optimale binnenluchtkwaliteit wordt bereikt door contractueel streefwaarden overeen te komen (o.a. chemische en biologische schadelijke stoffen, oplosmiddelen en CO2), die door middel van een zorgvuldige, wetenschappelijk gefundeerde bouwstoffenselectie en aansluitende luchtkwaliteitmetingen van een onafhankelijke deskundige worden bepaald.

‹ Naar overzicht

Niet radioactief

4. Februar 2014 in Duurzaam & gezond

MultiGips Produkte mit unbedenklicher RadioaktivitätSommige opdrachtgevers zijn geïnteresseerd in de natuurlijke radioactiviteit van de bouwmaterialen die zij laten verwerken. De gipsblokken en pleistersystemen van MultiGips scoren zo laag in radioactiviteit, dat hun straling te verwaarlozen is en hun gebruik verantwoord.

Gips heeft, net als andere gesteenten, van nature enige radioactiviteit. De van nature aanwezige radioactiviteit van de grondstof gips is echter lager dan van de aardkorst. En met dezelfde pH-waarde (7) als de menselijke huid is gips veilig en gebruiksvriendelijk om te verwerken.

MultiGips heeft de natuurlijke radioactiviteit van haar producten laten onderzoeken door het Bundesamt für Strahlenschutz in Berlijn. Er is getest op Kalium-40, Radium-226, Thorium-232 en radon, overeenkomstig de EU-Aanbeveling RP 112 (Radiation Protection). De testresultaten zijn openbaar gemaakt via de milieuproductverklaringen (EPD of Environmental Product Declaration) van haar gipsblokken, gipspleisters en primers.

Milieuproductverklaring gipspleisterMilieuproductverklaring gipsblokkenMilieuproductverklaring gipsplamuur, gipsblokkenlijm

In de milieuproductverklaringen zijn naast de hoofdvereisten van ISO 14025 ook bewijzen en testresultaten opgenomen over de uitstoot van vluchtige organische stoffen (VOS) en over radioactiviteit. De radioactieve uitstoot is zo minimaal dat geen enkele negatieve invloed op de kwaliteit van binnenlucht is vastgesteld. De voorgestelde grenswaarde voor jaarlijkse stralingsdosis (0,3 mSv/a) werd in geen geval bereikt, zodat de gipsblokken en mortels van MultiGips onbeperkt toegepast kunnen worden.

‹ Naar overzicht

Allergievriendelijk

3. Februar 2014 in Duurzaam & gezond

Mensen die gevoelig zijn voor allergieën hebben baat bij een gezonde en allergievriendelijke (woon)omgeving. Daarom besteedt MultiGips bij de ontwikkeling en productie van bouwproducten extra aandacht aan emissies en eigenschappen die de gezondheid kunnen schaden.

De binnenlucht moet bij voorkeur geen of minimaal allergenen bevatten. Dat geldt ook voor de verwerkte bouwstoffen. Gipsblokken en gipspleisters bestaan merendeels uit het minerale bindmiddel gips. Van gips zijn nooit schadelijke gezondheidseffecten vastgesteld.

Toch heeft MultiGips haar gipsproducten door het Fraunhofer Institut für Bauphysik laten onderzoeken op schadelijke emissies, zoals formaldehyde en vluchtige organische stoffen (VOS). Hierbij werden in een testruimte na 3, 7 en 28 dagen emissies in de binnenlucht gemeten die verwaarloosbaar klein waren. Dat maakt de gipsblokken en gipspleisters van MultiGips bouwbiologisch verantwoord.

‹ Naar overzicht

Warmte-isolerend

2. Februar 2014 in Duurzaam & gezond

33_300x199Het stucgips van gipsblokken bestaat tot 60% uit kleine poriën. Daardoor is de warmtegeleidingscoëfficiënt erg laag en de warmte-isolerende werking goed. De wandoppervlakken voelen ook ’s winters warm aan. Er is geen onaangename koudestraling die de behaaglijkheid vermindert.

Door het massieve karakter van wanden van gipsblokken worden de warmteopslagcapaciteit van het gebouw en de thermische traagheid verbeterd. Scheidingswanden van gipsblokken zijn merendeels binnenwanden en behoren niet tot de thermische schil van een gebouw. Daarom worden hieraan geen eisen in het Bouwbesluit gesteld en behoeven geen berekeningen met betrekking tot de warmteweerstand te worden uitgevoerd.

Anders is het wanneer de gipsblokken gebruikt worden als voorzetwanden voor
buitenmuren of als scheidingswanden tussen verwarmde en niet-verwarmde
ruimten, bijvoorbeeld bij gesloten portiekwoningen. In die gevallen moet de warmteweerstand worden berekend afhankelijk van de wanddikte en de warmtegeleidingscoëfficiënt λ.

‹ Naar overzicht

Gereguleerde luchtvochtigheid

1. Februar 2014 in Duurzaam & gezond

33_300x199Gipsblokken kunnen een grote hoeveelheid vocht opnemen dankzij de macroporiën en de open poriënstructuur. Gipsblokken zelf blijven hierbij droog aanvoelen. In extreme gevallen kan gips meer dan de helft van zijn eigen volume aan water opnemen. De dampdiffusieweerstand is zeer laag (5 tot 10 μ).

Veel bouwmaterialen hebben het vermogen water op te nemen, maar dat komt niet altijd het gebouw ten goede. Gips daarentegen geeft het opgenomen water zodra het binnenklimaat verandert weer af aan de omgevingslucht. Het binnenklimaat wordt door de gipsblokken gereguleerd en de luchtvochtigheid wordt gehandhaafd op een aangenaam niveau. De wandoppervlakken blijven droog en warm aanvoelen, wat de behaaglijkheid bevordert.

‹ Naar overzicht