Brandwerendheid

Aandeel kristalwater

Brandwerendheid met gipsblokken

Gips is een mineraal en onbrandbaar bouwmateriaal (Euroklasse A1 conform NEN-EN 13501-1). Bij brand wordt het vuur niet gevoed door brandbare materialen, of technisch gezegd: gips draagt niet bij aan de vuurbelasting van een gebouw.

Daarnaast draagt gips door zijn kristallijne structuur actief bij aan het vergroten van de brandwerendheid en de weerstand tegen uitbreiding van de brand. De watermoleculen tussen de gipskristallen fungeren als een ingebouwd blusmiddel. Gips is bekend als een hoogwaardig brandwerend bouwmateriaal. De mate van brandwerendheid hangt samen met de dikte van de gipsblokken. Men kan dus eenvoudig met de keuze van gipsblokken de gewenste brandveiligheid realiseren.

Bouwdelen die uit gipsblokken bestaan (scheidings- en schachtwanden, vrijstaande voorzetwanden en kolombekledingen) hebben een massieve, homogene opbouw van gips, dat een brandveilig bouwmateriaal is. Alle systeemcomponenten, waaronder ook gipslijm, vulgips en gipsplamuur, zijn A1-geclassificeerde bouwproducten.

De massieve bouwelementen zijn voor een bepaalde tijd brandwerend en ze behouden, ook bij algehele waterverdamping uit het gips, hun stevigheid en vormstabiliteit. Dit geldt evenzeer voor samengestelde wanden, die u wat betreft brandveiligheid als twee afzonderlijke, enkelvoudige wanden moet beschouwen.

Wandconstructies

Aan binnenwanden kunnen speciale brandbeschermende eisen worden gesteld. Dit geldt met name bij scheidingswanden voor gangen en trappenhuizen die in geval van brand als vluchtroute dienen. Tijdens de montage van de wand hebben ook de aansluitingen van de wand aan belendende bouwdelen speciale aandacht nodig. Zo moeten de aansluitingen conform het KOMO-certificaat worden opgebouwd. De plafondaansluiting wordt uitgevoerd met gipslijm of PUR-schuim.

Elastische plafondaansluitingen brandwerend (detail)Glijdende plafondaansluiting brandwerend (detail)Starre plafondaansluitingen brandwerend (detail)Elastische wandaansluiting (detail)KOMO® attest-met-productcertificaat

Schachtwanden

Gipsblokken zijn zeer geschikt als wanden voor schachten, kokers en kanalen. Volgens NEN-EN 13501-1 voldoen gipsblokken van MultiGips aan de klasse A1. Aan de brandwerendheid kunnen eisen worden gesteld zowel naar de schacht toe als vanuit de schacht. Voor gipsblokken is dit verschil niet van belang, omdat de brandwerendheid in beide richtingen dezelfde is.

Inspectieluiken brandwerend (detail)

Kolommen

Staal- en houtconstructies kunt met gipsblokken eenvoudig en effectief tegen brand en daardoor ontstaan instortingsgevaar beschermen. Aan de te beschermen kanten van de kolom worden de gipsblokken vertand opgebouwd. Hierbij kan de kolom zelfs volledig (vierzijdig) worden bekleed. Dat kan snel en zeer economisch want er zijn geen wapening en verankering in de gipsblokkenwand nodig. De brandwerendheid is zonder een extra pleisterlaag gegarandeerd.

Kolombekledingen brandwerend (detail)

Brandwerende aansluitingen

Aansluitingen van wanden aan belendende bouwdelen moeten rookdicht zijn. Dit wordt bereikt door de aansluitingen te vullen met steenwol of PUR-schuim, dat aan beide zijden van de naad 5 mm wordt ingesneden en vervolgens opgevuld met gipslijm. De naad tussen de gipsblokken en het plafond mag volgens het KOMO-certificaat niet groter dan 15 mm zijn en de naden van de wandaansluitingen mogen niet groter dan 20 mm zijn. Indien de aansluitingen anders worden uitgevoerd, moeten deze door een deskundige worden beoordeeld.