Verwerking

Verwerking van gipsblokken

Gipsblokken worden droog verlijmd tot solide, vlakke wanden. De verwerking moet zoveel mogelijk gebeuren nadat het gebouw glas-, water- en winddicht is. Gipsblokken moeten met een vertanding van tenminste de dikte van het blok worden verlijmd (zaagvlakken stofvrij maken en daarna lijm vol en zat aanbrengen). Openingen, doorbrekingen of sleuven niet uitbreken, maar zagen of frezen.

Alle in de wand verwerkte metalen delen, zoals lateien of kozijnen, moeten tegen corrosie beschermd zijn. Cementhoudende mortels mogen niet verwerkt worden, ook niet bij de plaatsing van deurkozijnen!

Cement- of anhydriet dekvloeren kunnen achteraf worden aangebracht, mits de randstroken of beschermfolies vakkundig tegen de gipsblokkenwand worden opgezet en na het verharden worden weggesneden. Dekvloeren van gietasfalt alleen toepassen indien voldoende geventileerd kan worden.

Bouwen met vakmanschap

Niet-dragende scheidingswanden van gipsblokken moeten door gekwalificeerde afbouwbedrijven worden geplaatst. De bij de Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven (NOA) aangesloten bedrijven hebben kwaliteitseisen opgesteld voor de uitvoering van dergelijke wanden en hebben zich verplicht zich daaraan te houden.

Montage gipsblokkenwandNederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven (NOA)

Wandaansluiting, vloeraansluiting en plafondaansluiting

Gipsblokken zijn geschikt om snel en efficiënt een scheidingswand te realiseren. Dankzij de messing en groef past elk gipsblok precies op het andere en ontstaat snel een homogeen en vlak wandoppervlak. Pleisteren is niet nodig.

Voor het maken van wand-, vloer- en plafondaansluitingen bestaan verschillende mogelijkheden.

Starre wandaansluiting (detail)Flexibele wandaansluiting (detail)Elastische wandaansluitingen (detail)Vloeraansluiting afgewerkte vloer (detail)Vloeraansluiting ruwe vloer (detail)Starre plafondaansluiting (detail)Flexibele plafondaansluiting (detail)Flexibele plafondaansluiting met U-profiel (detail)Aansluiting hellend dak (detail)

Akoestisch optimale aansluiting

Wanden van gipsblokken kunnen elastisch worden verbonden met aangrenzende bouwdelen zonder de akoestische nadelen van een starre verbinding. Door speciale randstroken te gebruiken bereikt u een optimale geluidisolatie.

Montage elastische randstrookAansluitdetail elastische randstrook

Openingen en kozijnen in wanden

Openingen in gipsblokkenwanden kunnen veilig en zonder extra voorzieningen worden gemaakt en gedicht. Immers, gipsblokken hebben over hun gehele oppervlak en doorsnede dezelfde samenstelling en eigenschappen.

Openingen in wandenAansluiting montagekozijnAansluiting kozijnstijl (detail)Kozijnaansluiting houten kozijn (detail)Kozijnaansluiting montagekozijn (detail)

Natte ruimten

Ook de wanden van keukens, badkamers en sanitaire ruimten kunnen van gipsblokken worden gemaakt. Voor zeer vochtige ruimten zijn er waterafstotende gipsblokken (blauwe kleur).

Natte ruimten en HydroSockelVloeraansluitingen natte ruimten (detail)

Bevestiging aan wanden

Gipsblokken zijn massief, zodat op wanden van deze elementen lichte en zware voorwerpen betrouwbaar bevestigd kunnen worden. In combinatie met de juiste boren en pluggen verkrijgt men een solide bevestiging.

Bevestiging aan wandenBevestiging van zware voorwerpen (detail)

Leidingen en installaties

Leidingen en installaties kunnen eenvoudig in wanden van gipsblokken worden verwerkt. Ook doorvoeringen zijn makkelijk te maken. In bepaalde gevallen is een installatiewand of voorzetwand van gipsblokken de beste oplossing.

Leidingwerk en installaties