Oppervlaktekwaliteit

Beoordelingscriteria

Voor de vlakheid en de esthetische kwaliteit van een afgefilmd oppervlak worden doorgaans verschillende en zeer subjectieve criteria gehanteerd. In het bestek staan dan vaak weinig bruikbare (want niet-gedefinieerde) begrippen als ‘glad’, ‘schilderklaar’ en ‘behangklaar’. Deze begrippen beschrijven onvoldoende nauwkeurig welke eisen de opdrachtgever aan de oppervlaktekwaliteit stelt. Daardoor kunnen verschillen van inzicht ontstaan over de mate waarin de gerealiseerde kwaliteit aan de eisen voldoet.

De technische publicatie Oppervlaktebeoordelingscriteria voor wanden opgebouwd uit cellenbeton of gipsblokken T.1.004.10 van Bedrijfschap Afbouw is voor Nederland het enige thans beschikbare document om de oppervlaktekwaliteit te beoordelen. Hierin wordt onderscheid gemaakt in drie kwaliteitsniveaus met bijbehorende bewerkingseisen.

Groep 1 is de hoogste kwaliteit en daarbij de meest effectieve methode voor een gelijkmatig oppervlak; de kans op aftekenen van naden wordt door de filmlaag geminimaliseerd. Groep 2 is de normale kwaliteit, waarbij kans op aftekening van de naden aanwezig is. Dit oppervlak is derhalve niet geschikt voor dun (glasvlies)behang. Groep 3: onafgewerkt oppervlak.

Voor de visuele inspectie wordt doorverwezen naar Bijlage A van NEN-EN 13914-2.

BA T.1.004.10 Oppervlaktebeoordelingscriteria