Geluidisolatie

Geluidisolatie met gipsblokken

De gipsblokken van MultiGips zijn homogeen en massief, waardoor ze van zichzelf direct geluid al enigszins dempen. Voor extra geluidisolatie kunt u gipsblokken met een hogere volumieke massa toepassen.

Ook kunt u de geluidisolatie vergroten door samengestelde wanden van gipsblokken te maken, bijvoorbeeld als woningscheidende wand of als spouwmuur tussen gangen en kamers van zorginstellingen, hotels en ziekenhuizen.

Akoestisch ontkoppelen

Lichte scheidingswanden worden als gevolg van hun geringe gewicht door geluid in trilling gebracht. Deze trillingsenergie slaat over op aangrenzende bouwdelen. Tegelijkertijd hebben lichte scheidingswanden als voordeel dat ze ruimte besparen en flexibel zijn in te delen.

Gipsblokken bieden een oplossing voor dit dilemma. Enerzijds zijn ze massief, anderzijds zijn ze geluidtechnisch te ontkoppelen.

De geluidprestaties van binnenwanden worden beïnvloed door de uitvoering van de wand-, vloer- en plafondaansluitingen. Voor een hoge luchtgeluidisolatie kunt u de rood gekleurde MultiGips gipsblokken, met een hoge volumieke massa, toepassen.

Wanneer u het geluidisolerend vermogen van een scheidingswand van gipsblokken echt wilt optimaliseren, dan zijn de innovatieve elastische randstroken van MultiGips (AkustikPro 120-3 of AkustikBit 1000) een uitkomst. Deze elastische randstroken zorgen er voor dat geluidtrillingen bij star verbonden bouwelementen afnemen door deze geluidtechnisch te ontkoppelen van de aansluitende constructie (wanden, vloeren, plafonds).

AkustikBit 1000 levert maar liefst 4 dB extra geluidreductie op naast vermindering van de flankerende trillingoverdracht.

Installatiewand

Opbouw installatiewand

Een scheidingswand van gipsblokken presteert in de meeste gevallen geluidtechnisch beter of tenminste gelijkwaardig aan een zware scheidingswand en kan daarom als installatiewand worden toegepast.

Wanneer een installatiewand van gipsblokken met elastische randaansluitingen wordt uitgevoerd, heeft die wand geen nadelige invloed op de overdracht van installatiegeluid. Dat heeft het Institut fur Prüfung und Forschung im Bauwesen Hildesheim e.V. aangetoond.

Het Staatliche Materialprufungsamt Nordrhein-Westfalen heeft testen uitgevoerd met betrekking tot lichte, enkelvoudige scheidingswanden van gipsblokken. Bij gipsblokkenwanden inclusief een voorzetwand werd het vereiste karakteristieke geluidniveau van ≤ 35 dB(A) bij verticaal of diagonaal belendende ruimten niet overschreden. De eigen geluidproductie van de installatie was hierbij 20 dB(A).

Ook bij de test van een wand met voorzet-installatiewand werden de eisen niet overschreden (bij geluidproductie van de installaties van 20 dB(A) t/m 30 dB(A)).